Page 1 - Simprolit medjuspratne ploce
P. 1

Simprolit međuspratne i krovne ploče


        Nijedan građevinski sistem u svetu nema toliku lepezu rešenja, koji istovremeno zadovoljavaju
        konstruktivne, termofizičke, protivpožarne, aseizmičke i druge zahteve održivog razvoja i
        ekološke gradnje objekata - počev od sistema nosivih, fasadnih i pregradnih zidova, sistema
        ploča za ekološku termoizolaciju objekata, termo-zvuko-izolacionoh slojeva za krovove i
        podove, pa do sistema olakšanih međuspratnih i krovnih ploča.
   1   2   3   4