Page 1 - Simprolit monolit
P. 1

Simprolit monolit
        Simprolit monolit je Simprolit polistirolbeton zaliven u oplatu, proizveden i ugrađen direktno na
        gradilištu, izrađen u svemu prema Tehničkim uslovima, sa završnim slojem od 4 - 6 mm
        cementnog lepka ili maltera sa sitnim peskom.

        Čvrstoća na pritisak izolacionog sloja od Simprolit monolita, zavisno od njegove marke
                                   2
        (zapreminske težine) se kreće i do 1,2 MPa (120 tona/m ) bez deformacija, dok prekoračenje
        navedenog opterećenja ne izaziva lom, već samo ulegnuće – deformaciju od dela milimetra do
        par milimetara.

        U visokogradnji, Simprolit monolit se najviše primenjuje:


         za utopljavanje temeljnih ploča i zidova;
         umesto cementne košuljice međuspratnih ploča, u svojstvu istovremenog ravnajućeg,
        termoizolacionog i zvukoizolacionog sloja (dok cementna košuljica debljine oko 5,0 cm teži oko
                                        2
            2
        110 kg/m , košuljica od Simprolit monolita teži manje od 13 kg/m ;
   1   2