Page 1 - Simprolit ploce
P. 1

Simprolit fasadne ploče i fasadni paneli
        Opšte karakteristike                ®
        Simprolit sistem termoizolacije fasada postojećih i novih objekata, po ukupnim
        karakteristikama: termoizolaciona sposobnost - paropropusnost - dugovečnost - hidrofobnost
        - otpornost na požar - otpornost na udar - nesputanost formi i oblika i ostalim
        karakteristikama, znatno se izdvaja od ostalih postojećih rešenja i sistema termoizolacije fasada.

        Simprolit ploče i fasadni paneli, u poređenju sa pločama i fasadnim panelima od mineralne vune,
        imaju gotovo istu termoizolacionu sposobnost za istu gustinu (težinu), normiranu vatrootpornost
        i paropropusnost, ali pri tome imaju:


         znatno veću čvrstinu,
         manju hidrofobnost (ne upijaju vlagu iz vazduha),
         više od tri puta veću dugovečnost,
         mogućnost formiranja formi i oblika na fasadi,
         znatno smanjenu pojavu kondenza na kontaktu sa fasadnim premazima i oblogama

        i druge prednosti.


        Osim za termoizolaciju postojećih i delova objekata u gradnji, Simprolit ploče se primenjuju i
        kao međusloj između betona i demontažne oplate, u svojstvu trajno ugrađene termičke zaštite
        betonskih elemenata, fasadnih zidova i međuspratnih ploča iznad garaža i negrejanog prostora,
        pri čemu se tako zaštićeni betonski elementi, posle skidanja demontažne oplate, mogu odmah
        malterisati ili čak samo pregletovati, bez dodatnih armaturnih ili "rabic" mreža.

        Simprolit ploče i Simprolit fasadni paneli, kao retko koji analog u svetu, pružaju neslućene
        mogućnosti arhitektonskih oblika i izražajnosti. U Moskvi je u završnoj projektnoj fazi objekat
        sa fasadnim panelima "u talasima".
   1   2   3   4   5   6