Page 1 - Simprolit polistirolbeton
P. 1

®
           SIMPROLIT POLISTIROLBETON -

          OSNOVNI MATERIJAL ELEMENATA

                                           ®
                  SIMPROLIT SISTEMA
             ®
        Simprolit – patentirani modifikovani polistirolbeton predstavlja vrstu lakog betona na bazi
        agregata od ekspandiranih granula polistirola - stiropora. Pri tome, za razliku od klasičnog
        građevinskog stiropora, primenjuje se isključivo sirovina oslobođena stirena i pentana - koja se
        primenjuje za izradu prehrambenih pakovanja, punjenje nameštaja i sl.

                 ®
        Ono što Simprolit se spravlja kao polusuva mešavina granula stiropora, portland cementa, vode
                          ®
        i posebnih aditiva. Ono što Simprolit izdvaja u okviru grupe polistirolbetona kojoj pripada je
        njegova mala zapreminska težina, malo upijanje vode iz okolne sredine - kako putem absorbcije,
   1   2